FACULTY MEMBERS

  Ms. Raheela Sohail
  Ms. Samreen Abbas
  Ms. Ayesha Iftikhar
  Ms. Sadia Irshad
  Ms. Asia Rahim
  Ms. Tayaba Akhtar
  Ms. Beenish Aqeel
  Ms. Sadia Nazir
  Ms. Shaneela Ashraf
  Ms. Mariyam Mushtaq
  Ms. Shiza Tahir
  Ms. Arifa Shehzadi
  Ms. Samra Ghous
  Ms. Asia Rahim
  Taseer Muhammad