Math Faculty Members

  Raheela Sohail
  Ms Samreen Abbas
  Ayesha Iftikhar
  Sadia Irshad
  Asia Rahim
  Tayaba Muhammad Akhtar
  Beenish Aqeel
  Ms Sadia Nazir
  Shaneela Ashraf
  Mariyam Mushtaq
  Shiza Tahir
  Ms Arifa Shehzadi
  Samra Ghous
  Asia Rahim